วันหยุดสำคัญของฮอลแลนด์ de feestdagen 2012

 

วันหยุดประจำปี2555 ของแผนกวีซ่าสถานทูตเนเธอร์แลนด์ 

- วันจันทร์ที่ 02 มกราคม- วันพุธที่ 07 มีนาคม

- วันจันทร์ที่ 09 เมษายน- วันศุกร์ที่ 13 เมษายน

- วันจันทร์ที่ 16 เมษายน- วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม

- วันจันทร์ที่ 04 มิถุนายน- วันพฤหัสบดีที่ 02 สิงหาคม

- วันศุกร์ที่ 03 สิงหาคม- วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม

- วันอังคารที่ 23 ตุลาคม- วันพุธที่ 05 ธันวาคม

- วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม- วันอังคารที่ 25 ธันวาคม

- วันพุธที่ 26 ธันวาคม

ันวาคม

 
วันหยุดสำคัญของฮอลแลนด์  de feestdagen 2012

Datum Dag v/d week Week Nr. Aantal dagen
tot feestdag

Nieuwjaarsdag 2012 1 januari 2012 zondag Week 52 -
 
Goede vrijdag 2012 6 april 2012 vrijdag Week 14 -
 
1e Paasdag 2012 8 april 2012 zondag Week 14 -
 
2e Paasdag 2012 9 april 2012 maandag Week 15 -
 
Koninginnedag 2012 30 april 2012 maandag Week 18 -
 
Bevrijdingsdag 2012 5 mei 2012 zaterdag Week 18 -
 
Hemelvaartsdag 2012 17 mei 2012 donderdag Week 20 -
 
1e Pinksterdag 2012 27 mei 2012 zondag Week 21  
 
2e Pinksterdag 2012 28 mei 2012 maandag Week 22 1
 
1e Kerstdag 2012 25 december 2012 dinsdag Week 52 212
 
2e Kerstdag 2012 26 december 2012 woensdag Week 52 213
 
Oudejaarsdag 2012 31 december 2012 maandag Week 1 218
 
 
Overige (feest)dagen 2012 - Nederland
 
 
Datum Dag v/d week Week Nr. Aantal dagen
tot (feest)dag
 
Drie Koningen 2012 6 januari 2012 vrijdag Week 1 -
 
Valentijnsdag 2012 14 februari 2012 dinsdag Week 7 -
 
Carnaval 2012 19 t/m 21 februari 2012 zondag t/m dinsdag Week 7 / 8 -
 
Zomertijd 2012 25 maart 2012 zondag Week 12 -
 
1 April 2012 1 april 2012 zondag Week 13 -
 
Witte Donderdag 2012 5 april 2012 donderdag Week 14 -
 
Dag van de Arbeid 2012 1 mei 2012 dinsdag Week 18 -
 
Dodenherdenking 2012 4 mei 2012 vrijdag Week 18 -
 
Moederdag 2012 13 mei 2012 zondag Week 19 -
 
Vaderdag 2012 17 juni 2012 zondag Week 24 21
 
Ramadan (Begin) 2012 20 juli 2012 vrijdag Week 29 54
 
Ramadan (Einde) 2012 18 augustus 2012 zaterdag Week 33 83
 
Suikerfeest 2012 19 t/m 22 augustus 2012 zondag t/m woensdag Week 33 / 34 84
 
Prinsjesdag 2012 18 september 2012 dinsdag Week 38 114
 
Dierendag 2012 4 oktober 2012 donderdag Week 40 130
 
Wintertijd 2012 28 oktober 2012 zondag Week 43 154
 
Halloween 2012 31 oktober 2012 woensdag Week 44 157
 
Sint Maarten 2012 11 november 2012 zondag Week 45 168
 
Sinterklaas 2012 5 december 2012 woensdag Week 49 192