ตัวอย่าง Zelf voorstellen การแนะนำตัว

การแนะนำตัว Zelf voorstellen

Mijn naam is  ..... ชื่อของฉันคือ ....
มาย นาม อีส  ....

Mijn voornaam is .... ชื่อแรกของฉันคือ ....
มาย ฟอร-นาม อีส ....

Mijn achternaam is .... นามสกุลของฉันคือ ....
มาย อัคค-เต่อร นาม อีส ....

Ik ben 32 jaar oud.   ฉัน อายุ 32 ปี
อิก เบ็น 32 ยาร เอ่าด

Ik kom uit Thailand.  ฉันมาจากประเทศไทย
อิก กอม เอ้าด ไต-ลันด

Ik ben in Thailand geboren. ฉันเกิดที่ประเทศไทย
อิก เบ็น อิน ไต-ลันด เค่อ-โบร-เริ่น

Sinds 2005 woon ik in Nederland.

ฉันอาศัยอยู่ ในประเทศ เนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่ปี 2005
ซินส 2005 โวน อิก อิน เน-เดอ-ลันด

Ik woon in Amsterdam.  ฉันอาศัยอยู่ใน อัมสเอตร์ดัม
อิก โวน อิน อัม-สะ-เตอ-ดัม

Ik ben getrouwd. ฉันแต่งงานแล้ว
อิก เบ็น เค่อ-ทราวด

Ik heb twee kinderen, een zoon en een dochter.

ฉันมีลูก สองคน ลูกชายหนึ่งคน และ ลูกสาวหนึ่งคน
อิก  เฮ็บ ตะ-เว กิน-เด่อร-เริ่น เอิ่น โซน แอ่น เอิ่น ด๊อค -เต่อร

Mijn dochter heet ......  ลูกสาวฉัน เรียกว่า.....
มาย ด๊อคค-เต่อร เฮต  .....

Mijn zoon heet......  ลูกชายฉันเรียกว่า .....
มาย โซน เฮต .....
Toen ik in Thailand was, werkte ik in een bedrijf.

ตอนที่ฉันอยู่ที่ประเทศไทย ฉันทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง
ตุน อิก อิน ไต-ลันด วัสส แว-รัก-เต่อ อิก อิน เอิ่น เบอะ-ไดรวฟ 

Nu werk ik in een bedrijf in Amstelveen.

ตอนนี้ ฉันทำงานกับบริษัท แห่งหนึ่งที่ อัมสะเทลเฟน
นู แว-รัก อิก อิน เอิ่น เบอะ-ไดรวฟ อิน อัมสเทลเฟน

Mijn hobby is planten./ computer  งานอดิเรกของฉันคือ ปลูกต้นไม้/ computer
มาย ฮ้อบ-บี้ อีส ปลัน-เติ่น

Ik hou van koken. ฉันชอบทำกับข้าว
อิก เฮ้าด ฟัน โก-เกิ่น

Ik kook vaak thais eten. ฉันทำอาหารไทยบ่อย
อิก โก๊ก ฟ้าค ไตส เอ-เติ่น

Ik kan goed koken.  ฉันทำอาหารเก่ง
อิก กัน  คูดด โก่-เกิ่น

Ik vind brood niet lekker.

ตามตัวคือ  ฉันว่าขนมปังไม่อร่อย หรือในความหมายว่า 
อิก ฟิน โบรด นิด เล็ก-เก่อร ฉันไม่ชอบขนมปัง

Mijn familie woont in Thailand.   ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทย

We hebben 5 personen in onze familie.   ครอบครัวของเรามีด้วยกัน5  คน
เว่อ เฮ็บ-เบ็น 5 เพอร-โซ-เนิ่น อิน ออน-เซ่อ ฟา-มิ-ลี่

Ik heb één jongere broer en één oudere zus.

ฉันมีน้องชายหนึ่งคน แล พี่สาวหนึ่งคน
อิก เฮ็บ เอน ย่อง-เงอะ-เรอะ-บรัวร  แอ่น เอน เอ้า-เด่อ-
เรอะ-ซึด

Ik ben de tweede in mijn familie.  ฉันเป็นลูกคนที่สองของครอบครัว
อิก เบ็น เดอะ ตะ-เว-เดอะ อิน มาย ฟา-มิ-ลี่

Mijn broer en mijn zus zijn ambtenaar. น้องชายและ พี่สาวของฉันเป็นข้าราชการ
มาย บรัวร แอ่น มาย ซึด ซาย อัม-เถอะ-นา