ภาพต่างๆในฮอลแลนด์ 2008-2015

งานรวมลูกศิลย์จัดทุกๆปี 2008-2015
 
Thaise les in Nederland
 
               
 
Thaiseles in Nederland feest 2008-2009 in Rotterdam
 
                        
                         
 
Thaiseles in Nederland feest 2009 - 2010 in Rossendaal
 
 
               
 
 
 
                
 
Thaiseles in Nederland feest in 2010- 2011 in Rotterdam
 
                
 
ห้องเรียนใน Rotterdam
 
           
 
เพื่อนร่วมงานใน ร.ร.ประถม.และเด็กๆใน ร.ร.ประถม
 
          
 
เพื่อนร่วมงานใน ร.ร.ประถม
 
         
 
ดิฉันและครอบครัวที่ฮอลแลนด์ 
 
          
 
 
 
         
 
 
         
 
การสอนพื้นฐานภาษาฮอลแลนด์กับคนไทย
 Nederlands voor Thais
 
             
 
 
 
             
 
 
 
            
  
 
            
 
 
            
  
 
            
 
 เรียนภาษาไทยและเรียนภาษาดัตช์มาพบเจอกัน(via Thailand forum)                                                 
 
               
 ในห้องเรียน
 
                
 
เด็กๆลูกครึ่งกับคุณพ่อและคุณแม่
 
                
  
ในห้องเรียนกับเด็กๆลูกครึ่ง
 
                
                                                      
  
                
                                                                               
 Thaiseles familie feest op 23 juni 2013 in Rotterdam
                    
 
                   
 
                    
 
                   
 มีดนตรีวง Lowtide
               
 Thaiseles familie feest mei 2014 in Rotterdam
 
                         
 
 
 
              
 
 
 
 
            
 
 
   
 
              
 
 
               
 
   
 
Nederlandse basis communicatie voor thais in Rotterdam