ภาพหิมะตกในฤดูหนาว winter in holland

หิมะตกหนักที่ Holland ภาพหลังบ้านเช้านี้ 15-01-13ที่ Thaiselesinnederland

 

                           

 
                             

ถนนข้างๆบ้าน

                            
 
                            

ป้ายรถไฟฟ้าหน้าบ้าน เต็มไปด้วยหิมะ การจราจรลำบากมากๆ 

Thaiselesinnederland