Informatie over Holland

ข้อมูลประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ ที่เรียกกันว่าประเทศ ฮอลแลนด์ แดนกังหัน
 
ประเทศ"ฮอลแลนด์" หรือ "ฮอลันดา" เป็นชื่อ เก่าของ เนเธอร์แลนด์ สำหรับความหมายอื่น ฮอลแลนด์

ประเทศ เนเธอร์แลนด์ มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Koninkrijk der Nederlanden)  เนเธอร์แลนด์ (ดัตช์: Nederlands; อังกฤษ: Netherlands) หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ (อังกฤษ: Holland) หรือ ฮอลันดา เป็นประเทศซึ่งตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกตอนเหนือ ชื่อประเทศมีรากศัพท์มาจากคำว่า Neder หรือ ต่ำ เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของ ประเทศ ฮอลแลนด์ เป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของประเทศต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ประเทศ ฮอลแลนด์ ได้ปรับพื้นที่โดยการสูบน้ำออกจากทะเลสาบ และทางน้ำต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ ประเทศ ฮอลแลนด์ ได้สร้างเขื่อน ทางระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศประสบภาวะอุทกภัย ประเทศ ฮอลแลนด์ จึงมีสิ่งก่อสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (delta )

ประเทศ ฮอลแลนด์ ซึ่งประกอบด้วย ประเทศฮอลแลนด์ และหมู่เกาะอีก 6 แห่งในทะเลแคริบเบียน

เป็นเมืองที่เจริญและร่ำรวยที่สุดในศตวรรษที่ 17 และเป็นเมืองมีบทบาทโดดเด่นในประวัติศาสตร์

ภูมิศาสตร์

ประเทศฮอลแลนด์เป็นประเทศขนาดเล็ก โดยมีเนื้อที่ประมาณ 41,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป

ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเยอรมนี

ทิศใต้ ติดกับประเทศเบลเยี่ยม

ทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดกับทะเลเหนือ (North Sea)

ฮอลแลนด์ เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมทั้งจากประเทศเยอรมนี ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส อีกจุดเด่นหนึ่งของประเทศฮอลแลนด์ก็คือ ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีเพียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเท่านั้นที่มีเนินเขา อย่างไรก็ดีสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามนั่นก็คือผืนฟ้าที่ทอด ยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งไปกว่านี้ฮอลแลนด์เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ แม่น้ำหรือลำคลอง แหล่งน้ำ  18.41% ในปัจจุบันฮอลแลนด์มีประชากรทั้งหมดประมาณ 16 ล้านคน

ภูมิอากาศ

ฮอลแลนด์ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 18.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 2.6 องศาสเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 797 มิลลิเมตร

ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค -  ก.ค) เป็นช่วงดอกไม้บานเ อากาศอยู่ที่ประมาณ 12-20 องศา มีอากาศแปรปรวน โดยเฉพาะในเดือนเมษายน อาจร้อนนจัดหรือหนาวจัด แม้กระทั่งหิมะก็อาจตกในช่วงนี้ได้เช่นกัน

ฤดูร้อน (ก.ค - ก.ย) ช่วงนี้อากาศจะอุ่นขึ้นอยู้ที่ประมาณ 20-30 องศา เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจากยุโรปหนาแน่น เนื่องจากเป็นช่วงหยุดพักร้อนของชาวยุโรป

ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย-พ.ย) อากาศเย็นลงอยู่ที่ประมาณ 5-15 องศา ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสี ทำให้บรรยากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยวมากๆ

ฤดูหนาว (พ.ย -  มี.ค) ช่วงนี้อากาศอยู่ที่ประมาณลบ 10 - 5 องศา

เวลา

เวลาของ ประเทศ ฮอลแลนด์ จะช้ากว่าของประเทศไทยประมาณ 5-6 ชั่วโมง

ฤดูร้อน ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 5 ชั่วโมง

ฤดูหนาว ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง 

เมืองหลวงของ ประเทศ ฮอลแลนด์ คือเมือง อัมสเตอร์ดัม

และศาลโลกจะตั้งอยู่ในประเทศ ฮอลแลนด์ ตั้งอยู่ที่กรุงเฮก

ภาษาราชการ ภาษาดัตช์ และฟริเซียน  

ศาสนา ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นิกายโปรเตสแตนท์ อิสลาม และอื่นๆ  

สกุลเงิน

ค่าเงิน และการธนาคาร ฮอลแลนด์ ใช้เงินสกุล ยูโร (EURO) ซึ่งเท่ากับประมาณ 40 บาทไทยตอนนี้ ชนิดของธนบัตรมีตั้งแต่ 5, 10, 20, 50, 100, 200 ไปจนถึง 500 ยูโรและชนิดของเหรียญจะเริ่มจาก 1, 2, 5, 10, 20, 50 เซนต์ 1 ยูโร จนถึง 2 ยูโร (1, 2 เซนต์ งดใช้แล้ว)                      

สังคม

ในปัจจุบันฮอลแลนด์มีผู้คนอาศัยอยู่มากถึง 190 เชื้อชาติ โดยเป็นเวลากว่าทศวรรษที่ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน ประเทศฮอลแลนด์ ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ผู้คนชาวดัตช์ค่อนข้างรักอิสระ ใจดี และเปิดกว้างต่อชาวต่างชาติ และด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ส่งผลให้ฮอลแลนด์เป็นดินแดนแห่งความรู้ ความคิดใหม่ๆ และวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลก ภาษาประจำชาติคือภาษาดัตช์ โดยผู้คนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ และอาจพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆได้อีกด้วย เช่น ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน

อุปนิสัย

ฮอลแลนด์ ถือเป็นสังคมชนิดพึ่งพาตนเอง ผู้คนต้องเรียนรู้ที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเอง ทั้งนี้จึงส่งผลให้ชาวดัตช์รักอิสรภาพแต่ในขณะเดียวกันก็มีระเบียบวินัยด้วย ลักษณะเด่นหนึ่งขาวชาวดัตช์ก็คือความเปิดกว้างและความตรงไปตรงมาทั้งทางการ กระทำและการพูดจา สังคมชาวดัตช์เป็นสังคมที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำ จะเห็นได้ชัดจากในชั้นเรียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน/นัก ศึกษา

เพลงชาติ: เวท ฮิลเมุส นาเสาว

Wilhelmus van Nassouwe

การปกครอง

ประเทศ ฮอลแลนด์ มีการปกครองเป็นระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยระบบรัฐสภา

 -  พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์

 -  นายกรัฐมนตรี มาร์ค รุทเทอ ( จนถึงวันเลือกตั้งใหม่ )

เข้าร่วมสหภาพยุโรป 25 มีนาคม .. 1957

รหัสโทรศัพท์ 31

สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่ง ฮอลแลนด์ (HM Queen Beatrix of the Netherlands; พระนามแบบเต็ม เบียทริกซ์ วิลเฮลมินา อาร์มการ์ด เจ้าหญิงแห่ง ฮอลแลนด์เจ้าหญิงแห่งออเรนจ์-นัสเซา เจ้าหญิงแห่งลิปเปอ-บีสเตอร์เฟลด์; พระราชสมภพ 31 มกราคม .. 2481) ทรงเสวยราชสมบัติสืบต่อเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน .. 2523

เบียร์ทริกซ์ทรงมีพระกนิษฐาดังนี้

1.เจ้าฟ้าหญิงไอรีน

2.เจ้าฟ้าหญิงมากาเรียต

3.เจ้าฟ้าหญิงคริสติน่า

ทรงอภิเษกสมรสในปี .. 2507 (.. 1964) สมเด็จพระราชินีนาถเบียร์ทริกซ์ทรงพบ

กับนายคลอส ในงานฉลองอภิเษกสมรสของเจ้าชายทัทจาน่า และเจ้าหญิงมอริต

และอภิเษกสมรสกันใน 2 ปีถัดมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคมทั้งสองมีพระราชโอรส 3 พระองค์

1.เจ้าฟ้าชายวิลเล็ม อเล็กซานเดอร์ เจ้าชายแห่งออเรนจ์ พระรัชทายาท

2.เจ้าฟ้าชายฟรีโซ

3.เจ้าฟ้าชายคอนสแตนติน

เสด็จขึ้นครองราชย์ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์ พระมารดาทรงสละราชสมบัติ เจ้าฟ้าหญิงเบียร์ทริกซ์ได้ทรงสืบราชบัลลังก์เป็น สมเด็จพระราชินีนาถเบียร์ทริกซ์ แห่งเนเธอร์แลนด์

พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากกว่าพระมหากษัตริย์อื่นๆ ในประเทศแถบยุโรป เพราะทรงพระราชดำรัสแนะนำแนวทางเกี่ยวกับการเมืองเสมอ ไม่เพียงเท่านั้น พระองค์ยังทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งประเทศอีกด้วย